Executive coaching

de kracht van bewustwording

Leiderschap gaat over moedig, nieuwsgierig en intelligent opereren, in verbinding met jezelf, met de mensen om je heen, met de markt. Ik geloof dat de toekomst overvloedig is voor die organisaties die op die manier meebewegen.

Mijn missie is de leiders van morgen klaar te maken voor die reis en ze daarin te begeleiden.

Leren is een continu bewustwordingsproces. Je leert van anderen, je leert van jezelf. Als ik kijk naar mijn eigen reis van de aflopen dertig jaar en de organisaties die ik vooruit hielp, weet ik dat er deze constante is. Die is: er is altijd een weg. Als je wilt. Als je durft. Als je beweegt.

Mijn Coaching

executive coach

Als coach begeleid ik jou en je team in jullie reis.

In het intakegesprek richten we ons op de meest relevante coachingsvragen. Dat zijn de twee tot drie meest relevante vragen voor persoonlijke groei en effectiviteit. In dat gesprek bekijken we ook of gebruik van The Leadership Circle of HeartMath, zie hieronder, een bijdrage kan leveren. We bepalen ook het aantal coachingsessies, doorgaans zijn dat vier tot zes sessies waarna we kijken of verdere voortzetting gewenst is. Dat leggen we vast in een coachingscontract. Mijn doel is dat de resultaten na een reeks al voldoende zijn om zelfstandig mee aan de slag te gaan.

Mijn belofte is dat je zult groeien als leider. Door diepgaan inzicht in wat jij nodig hebt voor verdere groei. Dan kan betrekking hebben op specifieke kennis en ervaring of omgaan met de dynamiek in je huidige (of nieuwe) rol. En wellicht ook bewustwording, acceptatie en transformatie van onderliggende gedragspatronen. Kortom, jouw eigen kompas en marsroute.

Feedback over ons functioneren is essentieel voor toekomstige groei.  Het Leadership Circle Profile is één van de meest gebruikte feedback tools.  Het is gebaseerd op uitvoerig wetenschappelijk onderzoek en brengt de mate van effectief leiderschap in kaart.  Het is gericht op het leiderschapsgedrag zoals dat door de omgeving wordt gezien.  Daarmee biedt het een zeer praktisch kompas voor persoonlijke groei, bijvoorbeeld in aanvulling op de eerder beschreven systeem-psychodynamische benadering.  Als gecertificeerd practioner in het Leadership Circle Profile bied ik dit assessment aan in mijn coachingstrajecten.  Ook is het mogelijk om alleen het assessment af te nemen waarbij ik een aparte sessie de uitkomsten bespreek.

Voor meer informatie zie de site van leadershipcircle.com en een video met uitleg van het Leadership Circle Profile.

Ik ben nauw verbonden met INSEAD, één van de meest gerenommeerde opleidingsinstituten van Europa. Ik heb de opleiding tot coach afgerond en als coach werkzaam bij INSEAD voor de MBA studenten in hun Personal Leadership Development Program. INSEAD gebruikt de systeem-psychodynamische benadering die ik in mijn eigen coaching heb geïntegreerd. In deze benadering kijken we naar het systeem: de context waarin wordt gewerkt inclusief de eigen organisatie als ook de formele (en informele) rollen. Welke invloed heeft deze context op de eigen effectiviteit, en welke ontwikkeling is nodig voor groei in leiderschap binnen deze context? Tegelijkertijd kijken we naar de onderliggende gedragspatronen, de schijnbaar onzichtbare zaken die ons tegenhouden. Tezamen is dit een zeer krachtige benadering voor executives om met een nieuwsgierige blik op zoek te gaan naar groei in persoonlijk leiderschap. En ik fungeer hierbij als metgezel en reisgids

Het HeartMath Instituut doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de verbinding tussen ons hart en hoofd. Diverse technieken en geavanceerde tools zijn beschikbaar om beter inzicht te krijgen in de oorzaken van stress en er beter mee om te leren gaan. Stress kan een enorme impact hebben op ons functioneren en ons levensgeluk. Ik maak zelf al enige jaren gebruik van deze tools en technieken. Als gecertificeerd HeartMath coach kan ik het HeartMath Veerkracht programma toepassen. Veerkracht is het vermogen om je goed voor te bereiden op, goed om te gaan met, en snel te herstellen van lastige en stressvolle situaties. Het programma biedt een gestructureerde aanpak met direct toepasbare oefeningen om dit doel te bereiken.

Voor meer informatie zie de site van HeartMath en HeartMath Benelux.

wat anderen zeggen over mijn coaching

Ik werk met de leiders van vandaag en morgen. Ze werken in uiteenlopende sectoren zoals e-commerce, zorg en professionele dienstverlening.  Ze zijn ondernemer, managing director, product lead, executive en nog veel meer.

Dit is hoe zij hun coachingstraject hebben ervaren, wat het voor hen heeft opgeleverd.